مترجم سایتپدرش ، امام حسن مجتبى (ع ) و مادرش (رمله ) مى باشد.
صورتش چون پاره ماه مى درخشید.
بدلیل كمى سن قاسم ، امام حسین (ع ) ابتدا اجازه میدان رفتن را به او نداد، ولى قاسم پیوسته تقاضاى خود را تكرار كرد تا اجازه گرفت .
پس از كارزار با دشمن ، بر اثر ضربت شمشیر نقش بر زمین گشت و عمویش ‍ حسین (ع ) را صدا زد.
حضرت خود را بر بالین قاسم رساند و فرمود: چقدر بر عموى سخت است كه او را بخوانى و از دست او كارى بر نیاید.
سن او 13 سال بود.

منبعطبقه بندی: شهدای کربلا ،  
برچسب ها:قاسم بن الحسن ،  
[ جمعه 23 آبان 1393 ] [ 11:21 ق.ظ ] [ مهدی بیکی ] نظرات
پدرش ، على (ع ) و مادرش ، لیلى دختر مسعود بن خالد مى باشد.
او را محمد اصغر و یا عبدالله مى خواندند.
او در روز عاشورا پس از كارزار با دشمن ، به محاصره آنها در آمده و به شهادت رسید.
نوشته اند: جسد بى جان او را در آبراه خشكى در كربلا یافتند

منبعطبقه بندی: شهدای کربلا ،  
برچسب ها:شهدای کربلا ، ابوبكر بن على ،  
[ یکشنبه 18 آبان 1393 ] [ 03:10 ب.ظ ] [ مهدی بیکی ] نظراتپدرش ، على (علیه السلام )
و مادرش ، فاطمه ام البنین مى باشد.
على (ع ) به واسطه علاقه و محبتى كه به برادرش (جعفر طیار) داشت ، نام فرزندش را (جعفر) نهاد.
امام حسین (ع ) به وى فرمود: به كارزار بشتاب تا تو را مانند دو برادرم (عبدالله و عثمان ) شهید ببینم .
سومین فرزند ام البنین است كه در روز عاشورا به شهادت رسید.
سن او 21 سال بود.

منبعطبقه بندی: شهدای کربلا ،  
برچسب ها:شهدای کربلا ،  
[ جمعه 16 آبان 1393 ] [ 09:41 ق.ظ ] [ مهدی بیکی ] نظراتپدرش ، امیرالمومنین (ع ) و مادرش ، فاطمه ام البنین مى باشد.
بخاطر علاقه شدیدى كه على (ع ) به عثمان ابن مظعون (یكى از اصحاب رسول خدا) داشت نام فرزندش را عثمان گذاشت .
او به سفارش حضرت عباس ، پس از شهادت برادرش عبدالله به میدان كارزار شتافت .
دومین فرزند ام البنین است كه در روز عاشورا به شهادت رسید.
سن او 23 سال بود.


منبعطبقه بندی: شهدای کربلا ،  
برچسب ها:شهدای کربلا ، عثمان بن على ،  
[ چهارشنبه 14 آبان 1393 ] [ 02:56 ب.ظ ] [ مهدی بیکی ] نظرات

پدرش ، على علیه السلام و مادرش ، فاطمه ام البنین مى باشد .
به توصیه و تشویق برادرش حضرت عباس به میدان كارزار شتافت .
اولین فرزند ام البنین است كه در روز عاشورا به شهادت رسید .
سن او 25 سال بود .

منبعطبقه بندی: شهدای کربلا ،  
برچسب ها:شهدای کربلا ،  
[ دوشنبه 12 آبان 1393 ] [ 06:46 ب.ظ ] [ مهدی بیکی ] نظرات


پدرش امام حسین (ع )، مادرش رباب دختر امرءالقیس مى باشد.
او كه به (على اصغر) مشهور است ، كودكى شیر خوار بیش نبود.
وى در حالیكه در بغل پدر بود، تیرى به گلویش اصابت كرد و به شهادت رسید.
امام حسین (ع ) دستش را از خون او پر كرده و بطرف آسمان پاشید و قطره اى از خون به زمین بازنگشت .
حضرت با غلاف شمشیر نزدیك خیمه گودال كوچكى حفر كرد و او را به خاك سپرد.

منبعطبقه بندی: شهدای کربلا ،  
برچسب ها:علی اصغر ،  
[ دوشنبه 12 آبان 1393 ] [ 09:12 ق.ظ ] [ مهدی بیکی ] نظرات

پدرش عقیل (برادر على ع و مادرش علیه مى باشد.پسر عموى امام حسین (ع ) و نماینده او به كوفه براى بررسى اوضاع و بیعت گرفتن از مردم بود.
در ابتداى ورود به شهر كوفه ، حدود 18000 تن با او بیعت كردند.
با ورود عبیدالله بن زیاد به كوفه و تهدید نمودن بزرگان و اشراف ، مردم از گرداگرد مسلم متفرق شدند.
مسلم چنان یكه و تنها گشت كه یك نفر را هم در كنار خویش نیافت .

طبقه بندی: شهدای کربلا ،  
برچسب ها:شهدای کربلا ، مسلم بن عقیل ،  
[ یکشنبه 11 آبان 1393 ] [ 09:05 ق.ظ ] [ مهدی بیکی ] نظرات


پدرش امام حسین علیه السلام ، و مادرش لیلى دختر ابى مره مى باشد
كنیه او ابوالحسن و به على اكبر معروف است .
در گفتار، اخلاق و اندام ظاهرى ، شبیه ترین مردم به رسول خدا (ص ) بود.
نخستین شهید از بنى هاشم در روز عاشورا بود كه جسد مباركش مورد كینه دشمن قرار گرفته و قطعه قطعه گردید.
نزدیك ترین شهیدى است كه در كنار امام حسین علیه السلام دفن شده است
سن او را از 18 تا 27 سال ، مختلف نقل كرده اند.

منبعطبقه بندی: شهدای کربلا ،  
برچسب ها:علی اکبر ، شهدای کربلا ،  
[ شنبه 10 آبان 1393 ] [ 10:03 ق.ظ ] [ مهدی بیکی ] نظراتپدرش : امیرالمومنین (ع ) و مادرش : فاطمه ام البنین ، كنیه او ابوالفضل
قامتى رشید و شجاعتى كم نظیر و بینش اعتقادى و علمى و فقهى روشنى داشت .
به خاطر سیماى جذابش او را ((قمر بنى هاشم )) مى خواندند...


طبقه بندی: شهدای کربلا ،  
برچسب ها:حضرت عباس ،  
[ پنجشنبه 8 آبان 1393 ] [ 04:31 ب.ظ ] [ مهدی بیکی ] نظراتپدرش : امیرالمومنین على علیه السلام و مادرش : فاطمه زهرا (س ) و كنیه او: ابو عبدالله .
رسول خدا (ص ) درباره وى مى فرماید:
حسین منى و انا من حسین (حسین از من است و من از حسین )
از صفات برجسته آن حضرت : علم ، بخشش ، بزرگوارى ، فصاحت ، شجاعت ،تواضع ، حلم و...
طبقه بندی: شهدای کربلا ،  
برچسب ها:امام حسین ، شهدای کربلا ،  
[ پنجشنبه 8 آبان 1393 ] [ 09:58 ق.ظ ] [ مهدی بیکی ] نظرات