مترجم سایتکربلا تیره گشت و پر آشوب                  کرد عمر حسین چونکه غروب
گرد غم شد بر آسمان ز زمین                آسمان خون گریست زین آشوب
شد گل آلود و سرخ، آب فرات                واحسینا، نوشت وقت رسوب
پهنة کربلا به خود لرزید                         چونکه بنیاد عدل شد مخروب


طبقه بندی: ادبیات محرم ،  
برچسب ها:شعر محرم ،  
[ جمعه 16 آبان 1393 ] [ 02:15 ب.ظ ] [ مهدی بیکی ] نظرات

باز این چه شورش است که در خلق عالم است      باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است

باز این چه رستخیز عظیم است کز زمین                بی نفخ صور خاسته تا عرش اعظم است

این صبح تیره باز دمید از کجا کزو                      کار جهان و خلق جهان جمله در هم استطبقه بندی: ادبیات محرم ،  
برچسب ها:شعر محرم ،  
[ دوشنبه 12 آبان 1393 ] [ 02:25 ب.ظ ] [ مهدی بیکی ] نظرات


عشق یعنی کوچه کوچه انتظار               رؤیت خورشید در باغ بهار
عشق یعنی با جنون تا اوج‌ها                 رفتن از ساحل به بام موجها
عشق یعنی یک تغزل شعر ناب               مثنوی‌های خدای آفتاب
عشق یعنی سوختن با شعله‌ها              سبز گشتن در شکوه قله‌ها
طبقه بندی: ادبیات محرم ،  
برچسب ها:عشق ، شعر محرم ،  
[ پنجشنبه 8 آبان 1393 ] [ 01:59 ب.ظ ] [ مهدی بیکی ] نظرات